Đăng Nhập Quản Trị Router 3Com

Bộ định tuyến địa chỉ IP mặc định 3Com

Để truy cập vào trang đăng nhập 3Com Router Admin, vui lòng nhấp vào ô bên dưới.

192.168.0.1

Các bước để đăng nhập vào bộ định tuyến 3Com

1Máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn của bạn phải được kết nối với Wi-Fi bằng cáp hoặc qua kết nối không dây.
Lưu ý:Rất nên sử dụng kết nối không dây để tránh mất dữ liệu chưa lưu.
2Nhập địa chỉ IP của router vào trình duyệt web. Mặt sau của router sẽ có địa chỉ IP đóng dấu.
3Key trong mật khẩu và tên người dùng trong các trường nhất định.
4Bây giờ bạn sẽ có thể đăng nhập vào bảng quản trị của bộ định tuyến của bạn.

3Com Router là gì?

Bộ định tuyến 3Com là một thiết bị điện tử tạo điều kiện cho việc phát sóng mạng tại nhà, trường học, văn phòng hoặc bất kỳ nơi nào khác. Bạn có thể làm theo các bước trên để đăng nhập vào bảng quản trị của Router 3Com và thực hiện bất kỳ thay đổi để cài đặt khi cần thiết.

Theo mặc định, hầu hết các bộ định tuyến được chỉ định là quản trị viên làm tên người dùng và mật khẩu. Sau đó bạn có thể thay đổi tên người dùng và mật khẩu nếu bạn muốn.

Đăng nhập mặc định cho 3Com Router là gì?

Tên người dùng: admin, Password: admin là thông tin đăng nhập mặc định thường xuyên nhất cho các IP 3Com Bộ định tuyến.